top of page

השתרעות 

תאי רונה 

 
 
 

upcoming events:

Suzanne Dellal Centre - 20-21/10/2023

Suzanne Dellal Centre - 19-20/10/2023
Sprawl Festival -  14-15/7/2023

Montreal 17-18/3/2023 postponed TBA

New York 10-11/3/2023

Tlv Museum Of Art 24-25/2/2023

Berlin 18-19/8/2022

Turin 22-23/7/2022

Istanbul 16-17/7/2022

Athens 17-18/6/2022

TLV 10-11/6/2022

Ibiza 4-5/6/2022

Haifa 3-4/6/2022

Sprawl Festival Up North 12-13/5/22

Hazira JLM - 28/4/2022

Carmel MTN - 31/3/2022

Tokyo 14-15/01/2022

JLM 25-26/11/2021

TLV 24/09/2021 

Berlin  1-2/09/2021

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

 מוזיקה לחלום איתה

השתרעות היא אסיפה של האזנה בה נוצרת ומתחברת מוזיקה עמוקה, הזייתית ותרפויטית

לדיקומפרסיה והזנה.

החלל מעוצב במיוחד להשתרעות, יש בו מזרונים ושאר אמצעי רכים שתורמים להאזנה. 

 

 

 

 

 

אני לא אוהב כל כך להסביר את מה שאני עושה, חלק מה״בחירה״ שלי בתקשורת דרך מוזיקה וסאונד היא ההימנעות מתיאור 

 

אפשר לחוש את מה שקורה בהשתרעות, כל אחד ואחת בחושיו/יה

 

 ובכל זאת, כדי לתווך לכם את הרעיון 

:כמה מילים עליו

הרצון הוא לגרום למשתרעים להקשיב דרך המודע והתת מודע ולא רק לשמוע. כפי שנהוג לקיים תערוכות כדי לעזור להתמסרות של הצופה בעבודה, כך נוצר חלל שעוזר למאזינים להתמסר לסאונד ולמזג את החוץ והפנים, לשהות בנקודה המופלאה שבין הערות והחלום. חוויה שבין הערש לארס,

 מוזיקה לחלום איתה 

 

הסשנים תמיד ארוכים, בין 4 ל10 שעות, יש משמעות רבה לזמן - בגבול שבין הערות והשינה קורים דברים מעניינים- ברמה המוטורית, המתח יורד, ברמה התודעתית - יש חלקים שנותרים בקשר עם המציאות ויש כאלו שלא , למשל - תחושת הזמן לכן הרצון הוא לאפשר חלון הזדמנויות רחב למשתרעים להתמסר לחוויה שבעצמם בזמן שהגוף שלהם רפוי.  

המאזינים נמצאים במקום רגיש יותר מבד״כ לכן  מועבר תוכן שופע מספיק בשביל לגעת ומינימליסטי מספיק כדי לעורר מחשבה דרך החסר. 

איזון בין הבעה ואיפוק.

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
Subscribe to Our Mailing List

Thanks for subscribing!

התעוררות מוגברת 

מתבצעת על ידי מיקרופונים שממוקמים בסביבת ההשתרעות- ומשדרים את המציאות דרך הרמקולים אל הקהל.

השתרעות רוצה להעמיק את חווית השינה והחלימה ואת חווית ההתעוררות.

 כמו שההעמקה בחווית השינה כרוכה בדרך כלל בהתנתקות מהסביבה,

ההעמקה בחווית ההתעוררות מחברת חזרה את הגוף והתודעה עם הזמן והמקום הנוכחיים.

זריחה בעמוקה
bottom of page